18 กรกฎาคม 2562 วิกฤตที่สุดในรอบ 10 ปี! พะเยาแล้งหนัก ข้าวยืนต้นตายเกลี้ยงหลายพันไร่

ที่มา: https://www.naewna.com/local/427113

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยนาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตายนับ 1,000 ไร่ หลังไม่มีฝนตกลงมาที่พื้นที่ ขณะที่เกษตรกรบางรายต้องเร่งทำการสูบน้ำเพื่อเข้าบรรเทาปัญหาในเรื่องของข้าวที่จะกำลังจะยืนต้นตาย โดยคาดว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตซึ่งภัยแล้งในครั้งนี้ชาวบ้านระบุว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายสิบปีที่เกิดสภาวะภัยแล้งเช่นนี้ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องเร่งทำการสูบน้ำบริเวณสระน้ำในนาข้าวของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายของเกษตรกรในช่วงนี้ หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมานานนับหลายเดือน จนส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านดำไว้นับ 1,000 ไร่ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย และบางพื้นที่ข้าวที่ทำการหว่านดำไว้ไม่สามารถงอก และเจริญเติบโตได้ เนื่องจากฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่เลย นับเป็นระยะเวลานานกว่าสองถึงสามเดือนโดยขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้พื้นที่นาของเกษตรกรยังคงได้รับผลกระทบ และไม่สามารถที่จะทำการเริ่มปลูกผลผลิตได้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่มีน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวกล้าของเกษตรกรได้ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาระบุว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมแล้ว แต่ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลย ข้าวกล้าที่ทำการหว่านดำไว้เริ่มแห้งเหี่ยว ตนเองต้องทำการสูบน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายของพื้นที่ เข้าทำการหล่อเลี้ยงต้นข้าวเพื่อรอฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้ หากฝนไม่ตกลงมาในช่วงนี้ คาดว่าต้นข้าวกล้าที่ทำการหว่านดำไว้ก็คงจะแห้งเหี่ยวตายไปในที่สุด ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงตั้งแต่ที่พบมา เพราะไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลย ซึ่งตอนนี้ก็ได้แค่ทำการประคองไว้เพื่อรอฟ้าฝนที่จะตกลงมา